máj 31

DÁTUM: 1999. július 31.

IDŐ: 22:00

HELYSZÍN: NOVÉNA KÖZPONT, OLO

Látomásban láttam a Szentháromságot egy felhőben. Az Isten Fia, Jézus Krisztus jobb kezében egy kelyhet tartott a Mennyei Atya jobbján ülve, aki jobb kezében kormánypálcát tartott. A Szentlélek felettük isteni sugarakat árasztott. Láttam a töviskoronát, egy kardot és három szöget. Mindegyik Isten Fia lába előtt hevert. Egy kis idő múlva felhő szállt le és befedte az egész teret. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, aki így szólt:

„Gyermekeim, fogadjátok a Szentlelket! Az igazság és az ismeret Lelke pihenjen meg rajtatok! A Szentlélek töltsön el benneteket erejével és bölcsességével! Töltsön el titeket a Szentlélek az Ő fényével! Ne féljetek, mindig veletek vagyok és segítek nektek!

Papjaim, ne féljetek terjeszteni ezt az ájtatosságot! Ma eltöltelek benneteket az Én Lelkem teljességével, a Szentlélek világosságával és bölcsességével. Menjetek és ismertessétek meg akaratomat minden emberrel. A gonosz azon lesz, hogy elragadjon titeket. Azokban a napokban, a világban hatalmas zavarodás lesz. Csak azok, akik Bennem élnek és Én őbennük, fogják tudni, mit kell tenniük. Papjaim, terjesszétek az imákat gyorsan! Gyermekeim imádkozzanak és vigasztalják Haláltusát vívó Szívemet! Ha engedelmeskedtek Nekem, nincs mitől félnetek! Vigasztaltok Engem a ti engedelmességetekkel. Gyermekeim, ébredjetek! Ismertessétek meg akaratomat mindenkivel! Terjesszétek ezt az ájtatosságot! Tanítsatok meg minden embert arra, amit Tőlem tanultatok! Ma betöltelek az Én Lelkem teljességével. Nyissátok meg az elméteket, hogy értsetek, szemeiteket, hogy lássatok és ajkatokat, hogy hirdessétek az Én Jóságomat. Tanítsátok meg az emberekkel az Én Legdrágább Vérem értékét. Megígérem nektek, hogy megvédelek titeket, az eljövendő üldöztetések nem rabolják el lelketeket. Megígérem nektek, hogy mindazoknak, akik imádják az Én Legdrágább Vérem, családfájukból 12 bűnöst megtérítek. Elrejtelek titeket a gonosz szemei elől. A tervem terjedni fog a világban és ti rejtve lesztek. Mindez azért történik, hogy beteljesedjen, amit nektek ígértem. Gyermekeim, Én elrejtelek titeket, segítek nektek, hogy elrejtőzzetek az alázatosság és egyszerűség köntösében. Áldásom veletek marad.

Gyermekeim, azt akarom, hogy tudjátok, hogy a tisztulás idejében éltek most. Tartsátok biztosan hiteteket, ne áruljatok el Engem, ne tagadjatok meg Engem, ne hagyjatok egyedül Engem. Elérkezett az óra, az óra, melyet a sötétség erői uralnak.

Gyermekeim, megígérem nektek, hogy végül Édesanyám Szeplőtelen Szíve győzni fog. Az Én Drága Vérem uralkodni fog! Megáldalak titeket! Maradjatok meg békémben!”

Hirtelen a látomás eltűnt.

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén