Sze 01

„Én, az Úr vagyok a ti Istenetek; legyetek szentek, mivel Én is szent vagyok” (Lev.11,44-45)

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5,48)

Mindazok, akik önmagukat már fölajánlották Jézus Krisztus Drága Vérének, tartsanak ki a csütörtök éjjeli virrasztásokban. Vigasztalják a Haláltusát vívó Jézus Krisztust, engeszteljék Őt a világ minden bűnéért, különösen az Ő Drága Vére ellen elkövetett bűnökért. Járjanak az életszentség útján, tanulják meg, s váltsák tettekké a Tökéletes Tisztaság erényeiről szóló tanításokat, s 3 év elteltével, megújítva fogadalmukat, mellyel önmagukat Jézus Drága Vérének szentelték, megkaphatják a Tökéletes Tisztaság Rózsáját.

Tökéletes tisztaság rózsája

Az Égiek újabb ajándéka, mely megtanít minket arra, hogyan gyűjtsük össze azokat a szükséges erényeket, melyekkel legyőzhető az Antikrisztus és annak minden erői. A Tisztaság Rózsája 14 sziromból áll, 7 piros szirom és 7 fehér szirom kapcsolódik egybe, két fejet alkotva egy közös száron. Mindegyik virágszirom egy-egy erényt képvisel, melyek a tökéletes tisztaságra vezetnek minket. Ezeket a virágszirmokat (erényeket) az Úr Jézus Krisztus adta, küldöttein keresztül. 2001 júliusában szentjeit küldte el, hogy tanítsanak minket a különböző erényekről. A fehér szirmok: egyszerűség, erkölcsösség, szeretet, öröm, bölcsesség, gyengédség, jóság. A piros szirmok: hűség, önfeláldozás, kedvesség, békesség, engedelmesség, türelem, alázat. A hívek ajándékként kapják ezt a Rózsát 3 évente egyszer, (szeptemberben) mikor megújítják teljes önátadásukat Jézus Krisztus Legdrágább Vérének. Ezekre az erényekre tekintve alakítják életüket az életszentség útján járva.

2001. JÚLIUS 1.

Látomásomban egy felhőből gyönyörű fehér és vörös rózsák hullottak. Egy kis idő elteltével a rózsák eltűntek, a felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s így szólt hozzám:

„Gyermekeim, köszöntelek titeket ebben a hónapban. Bizony mondom nektek, békesség legyen veletek! Boldog vagyok, hogy ilyen sokan összegyűltetek imában, virrasztásban, és áldozathozatalban. Látom hűséges buzgóságotokat és szereteteteket. Köszöntelek titeket, köszöntök mindenkit, akik lélekben csatlakoznak hozzátok szerte a nagyvilágban. Jöjjetek és fogadjátok szeretetemet.

Gyermekeim, öt éve már annak, hogy meghívtalak titeket, hogy imádjátok Drága Vérem, különösen ebben a nagy hónapban, júliusban, ami az Én Drága Vérem tiszteletére van szentelve. Boldogok, akik meghallották hívásomat ebben az évben, ők majd élvezhetik tanításom igazságát. Mindazok, akik meghallották kérésemet, és engedelmeskedtek neki, nem fogják nehéznek, s körülményesnek tartani, hogy elfogadják ennek a nagy hónapnak a drága ajándékát.

Gyermekeim, azért jöttem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Ez az életszentség rózsája. Ezt az ajándékot Édesanyám könyörögte ki számotokra az elmúlt évek során, de eddig még nem mutattatok elég hajlandóságot arra, hogy el is fogadjátok Tőlem. Most azonban, már látok egy kis lelki növekedést bennetek, ébredeztek lelki álmosságotokból. Látom, ahogy növekedtek a szeretetben, így hát felajánlom mindnyájatoknak a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Mindenki, aki szeret Engem, ölelje hát ezt a Rózsát magához. Ezzel a Rózsával a világ úgy ismer majd fel titeket, mint az Én vigasztalóimat. Rajtatok keresztül az életszentség új illata árasztja majd el a világot. Ez az a Dicsőséges Uralom, amire meghívlak titeket, hogy terjesszétek azt. Elküldöm a következő napokban hozzátok szentjeimet, holnap kis Szent Terézt küldöm hozzátok, aki a Tökéletes Tisztaság Rózsájáról fog tanítani titeket. Legyetek készen, s fogadjátok be tanításaikat.

A Tökéletes Tisztaság Rózsájának ajándéka szent ajándék, melyet szeretteim mindig azon a napon fognak megkapni tőlem, mikor megújítják önátadásukat az Én Drága Véremnek. Tanuljátok meg a Mennyország tanításait a Tökéletes Tisztaságról, s így elérhetitek majd a tökéletességet. Bizony mondom nektek, legyetek szent nemzet. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki meghív titeket az életszentségre.

Megáldalak benneteket!”

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén