Sze 01

A következő évben Isten további kinyilatkoztatást és imát adott az Antikrisztus és a mögötte álló jól kiépített szervezetek ellen, amelyek a lelkeket támadják, és megjelölni készülnek a vadállat szám (666) által. Jézus 1997. január 1-jén felkereste Barnabást, és ezt mondta: „Keserűen sírok Egyházam miatt. Barnabás imádkozz erősebben, kitartóbban Egyházamért. A reménytelenség, a háborúk és az emberek büszkesége tönkre teszik Egyházamat.  A sátán sok lelket nyert már meg e rossz gyümölcsök miatt. Jézus többek között figyelmeztet, hogy abba kell hagyni az abortusz, és a házasságtörés bűnét. Az eljövendő sötétség nehéz idejére az Úr egy ajándékot akar nekünk adni, amellyel magáénak pecsétel le. Hamarosan itt az óra, amikor kitör a keresztényüldözés. Csak, az ima és a szenvedés tud, minket felkészíteni a nehéz idők utáni örömre.  Az üldözés utáni boldogság dicsőséges gazdagságot jelent, az Új Jeruzsálemben és utána a Paradicsomban, melyet Drágalátos Vérem tisztelete és a fenn megnevezett pecsét ajándékaként kaptok meg.”

A pecsét egy szellemi eljegyzés az Antikrisztus és az ördögi lelkek ellen. Szellemi értelemben zálogot jelent a Szentlélektől a mindenkori sátáni támadások és kísértések ellen. Ezen, védelmi pecsét olyan védelmet ad, mint a Kivonulás könyvének 12, 21-28 között olvashatjuk, miszerint: „Mózes összehívta Izrael véneit mind, és így szólt hozzájuk: “Menjetek és szerezzetek bárányt családjaitok számára és vágjátok le, mint húsvéti áldozatot. Fogjatok egy izsópköteget, mártsátok az edényben levő vérbe, s az edényben levő vérrel kenjétek meg a szemöldökfát és a két ajtófélfát. Reggelig senki közületek, nem léphet ki házának ajtaján. Ha az Úr átvonul, hogy lesújtson Egyiptomra, és látja a vért a szemöldökfán meg a két ajtófélfán, akkor az Úr elhalad ajtótok előtt, s a pusztítót nem engedi belépni házatokba, hogy a csapást rátok hozza. Ezt az előírást tekintsétek törvénynek, amely minden időben vonatkozik rád és gyermekeidre. Ezt a szokást akkor is tartsátok meg, ha majd bejuttok arra a földre, amelyet az Úr nektek ad. Ha gyermekeitek megkérdeznek benneteket: miféle szertartás ez, akkor így feleljetek: Ez a húsvéti áldozat az Úrnak, aki Egyiptomban elhaladt Izrael fiainak háza mellett, amikor lesújtott az egyiptomiakra, és a mi házainkat megkímélte.” Erre a nép meghajolt és leborult. Izrael fiai elmentek és engedelmeskedtek. Úgy tettek, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek és Áronnak.”

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén