Sze 01
  1. rész

„Békesség legyen veletek, és minden gyermekemmel, akik július nagy havában letérdelnek imádkozni, békém örömével fogadlak titeket. Jöjjetek, és élvezzétek szeretetemet és áldásomat. Ebben a hónapban a Mennyország nagyszerű tanításokat tartogat a Tökéletességről világ számára. Szentjeimet fogom elküldeni hozzátok, hogy adjanak nektek leckéket a Tökéletesség szintjeiről. Megtanítják majd nektek, hogyan győzzétek le magatokat, a világot, és a sátánt; és arról is fognak majd tanítani, hogyan növekedjetek lelkiekben.

Boldogok a kicsinyek, az egyszerű és tiszta szívűek, ezeknek a tanításoknak a nagysága feltárul majd számukra. Kinyilatkoztatom nekik a tökéletességre vezető élet misztériumait. Nekik adom a szeretet ajándékát.

Gyermekeim, tegyétek félre eddigi ismereteiteket, és tanuljatok a szentektől. Az ő nyelvezetük egyszerű lesz, azonban bővelkednek majd az isteni bölcsességben. Mindazok, akik az elme egyszerűségével látnak, és hajlandóak tanulni, s lelkiekben növekedni, megértik majd a tanítások nagyságát. Az ilyen lelkek megtisztulnak majd az élet igéjével.

Gyermekeim, meglátjátok majd, hogyan emellek fel titeket a bűnösségből a szentségre. Boldogok, akik teljesen meghajolnak tanításaim előtt, megízlelhetik majd szeretetem édességét.

Ha a népem válaszol a tökéletességre szóló meghívásomra, akkor Békém Uralma hamarosan eljön, és sok lélek menekül meg. A jövő nemzedékét vizsgálom majd meg, hogy ennek a nemzedéknek minden gyümölcsét a teljességében learathassam. Szeretetük örömet okoz majd nekem. Gyermekeim, szórjátok szét szerte a világban a szentség magjait. Had jöjjenek hozzám az én kicsiny liliomaim! Szükségem van rájuk. Most van szükségem rájuk. Engedjétek hozzám őket.

Gyermekeim, folytassátok munkálkodásaitokat az Imádás Földjén, hogy szenteket emelhessek onnan. Ez a föld számos szentet fog teremni. Ez a föld kiképzi majd az én Kicsi Liliomaimat. Ne késlekedjetek, tegye meg mindenki a tőle telhető legjobbat, vigyétek végbe művemet. Szervezzetek meg mindent jól és bölcsen. Lépésről lépésre valósítsátok meg tervemet, és ne álljatok meg, amíg nem végeztetek vele. Az idő sürget, már nagyon kevés áll rendelkezésetekre. Tegyetek meg mindent, amit tudtok, én segítek majd mindenben nektek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Szeretlek titeket. Megáldalak mindnyájatokat.”

(2004. július 1.)

Hogyan kezdjük a tökéletesség felé vezető utazásunkat? Krisztus maga mondta a gazdag ifjúnak: „kövess engem”. Következésképpen: Krisztus az egyetlen igaz út a tökéletességhez.

„Ha tökéletes akarsz lenni – felelte Jézus –, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!” (Mt. 19:21)

 

2013. július 3.

„A Mennyország békéje legyen veletek! Isten szolgája és a ti barátotok vagyok, Jeromos. Barnabás, az Isten jelenlétében való szüntelen lét felé vezető első lépés az Isten jelenlétének tudatosítása a világban s különösen a lelketekben. Láthatjátok, ahogyan a világ növekedett, az emberiség úgy távolodott el egyre jobban az Istentől. Az emberiség emlékéből eltűnt Isten jelenlétének ismerete. A világ folyamatosan távolodik el teremtőjétől, s szüntelenül kergeti a világ haszontalan és üres dolgait. Zaj tölti be a földet. Isten csendességének békéje sokak szívéből eltávolodott és többé már nincsen jelen a világban sem az Isten iránti szent félelem.

Ó emberiség, térj vissza a te Istenedhez! Csendesedj el és emlékezetedben szítsd fel milyen az, amikor érzed a teremtőd jelenlétét. Ő mindig veletek van, köztetek és bennetek! Minden az Ő jelenlétéről és szeretetéről árulkodik.

Ó Isten barátai, lépjetek be az Istennel való egyedüllét békéjébe, és lássátok, hogy az Isten Szeretete mindent áthat és mindent lát. Szerető keze minden teremtményét megérinti. Senki sem marad ki tekintetéből és érintéséből. Mint a sas, kiterjeszti szárnyait minden teremtménye felé,s gondjukat viseli és védelmezi őket.

Isten barátai, Jézus azért küldött el hozzátok, hogy meghívjalak titeket, hogy mindig az Ő jelenlétében járjatok, szüntelenül ebben a jelenlétben tartózkodjatok és éljetek szerető életet. Mindazoknak, akik válaszolnak erre a hívásra, tudatosan Isten jelenlétében kell élniük. Ez a szent tudatosság az első lépés a tökéletesség, a szentség felé. Közeledjetek egyre jobban szívetek szentélyéhez, s meglelitek Isten jóságát körülöttetek.”

 

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén