okt 04

2001. JÚLIUS 4.

Látomásban, egy felhőben megjelent egy szent, kezében egy rózsával. Közelebb jött, s így szólt:

„Sion gyermekei, azért jöttem, hogy felajánljam nektek ezt a drága ajándékot az urak Urától. Az ajándék a szent önmegtagadás kedves virágszirma. Ez az önuralom szirma. Bizony mondom nektek, ez a szirom a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirma. Ez a szirom elfeledve hever a világban. A szerető mester, mikor elküldött engem, így szólt: „Azért küldelek a világba, hogy felajánld nekik a szent önmegtagadás szirmát. Még szerelmeim között is oly keveseket látok, akik összegyűjtötték e szirmokat. Menj, küldelek téged, hogy nyisd fel szemüket, hogy meglássák ezt a hatalmas kegyelmet. Akik meglátják, s összegyűjtik e szirmokat, mennyei kincseket szereznek maguknak, soha nem lesznek az isteni Bölcsesség hiányában.”

Én vagyok a ti leányotok, Brigitta. Kövessetek engem, Sion gyermekei, hogy meglássátok, hogy merre hevernek elfelejtve a szent önmegtagadás szirmai szerte a világban. Gyertek, s nézzük meg őket a „gondolatok” területén. Arra vagytok meghívva, hogy uralkodjatok gondolataitok felett, de sokan közületek ezt nem tudják. Sion gyermekei! Mik azok a gonoszságok, amik megtöltik szíveiteket? Milyen gonoszságok töltik be folytonosan gondolataitokat? Elfelejtettétek, hogy a ti lelketek a legszentebb Istennek az élő tabernákuluma? Isten tabernákulumának szentnek kell lenni. Arra kaptatok meghívást, hogy uralkodjatok gondolataitok felett. Az ember bűnbeesése óta a világ a pokol erőivel van teli. Csak az önmegtagadáson keresztül érhető el a tökéletesség.

Barátaim, bármikor, ha a gonosz vágy tölti be szíveteket, azonnal űzzétek ki azokat onnan. Ne vesztegessetek időt, ne engedjétek meg, hogy helyet foglaljanak szívetekben. Bizony mondom nektek, ne leljétek örömeteket a pokol keserű bűzében. Inkább gyorsan vegyétek fel az önmegtagadás szirmát, hogy belélegezhessétek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának édes illatát.

Tanuljátok meg felvenni e szent szirmot s „látás” és „hallás” területén is. Mindig gondoljatok a Mennyre és Isten szeretetére. Az örökélet jutalma, melyet nektek megígért, legyen reményetek központjában mindig. Vegyétek fel ezt a szirmot, s a Paradicsom örömével telik meg majd szívetek.

Jöjjetek most velem a „látás” mezejére. Sion gyermekei, láthatjátok, hogy a világ telve van gonoszsággal. Hogy össze tudjátok gyűjteni ezt a kis szirmot, irányítanotok kell a látásotokat. Soha, bizony mondom nektek, soha ne nézzetek kétszer a bűnre. Abban a pillanatban forduljatok el attól, mihelyst megláttátok. Álljatok ellen annak a biztatásnak, hogy ismét rápillantsatok. Ha így tesztek, akkor sikerül összegyűjtenetek az önuralom szirmát, a szent önmegtagadás szirmát. Tanuljatok meg szent dolgokra tekinteni. Ha így tesztek, akkor sikerül összegyűjtenetek számotokra a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmait.

A „hallás” mezején járva, tanuljátok meg, szerezzetek jobban örömet a léleknek, mint a testnek, tartózkodjatok azoktól a dolgoktól, amiket nagyon szerettek. Tanuljátok meg, hogy azokat a dolgokat keresitek, amelyeket noha ti nem feltétlenül szerettek, azok mégis örömet szereznek a Mennynek. Több keserűt és kevesebb édeset vegyetek magatokhoz, tanuljatok meg olyat enni időnként, ami nem felel meg étvágyatoknak, s néha-néha utasítsátok vissza azt, ami nagyon ízlik nektek. Ha így tesztek, sikerül majd összegyűjtenetek számotokra a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmait.

Sion gyermekei, soha ne vágyakozzatok azután, hogy gonosz szavakat, hamis vádakat, sátáni zenéket, vagy a világ üres dicshimnuszát halljátok. Barátaim, azt tanácsolom nektek, hogy tartsátok magatokat távol a gonosz összejövetelektől, azonban, hogy sikerüljön a szirmokat összegyűjteni, járjatok az Isten gyermekeinek összejöveteleire.

Ez az ajándék a szent önmegtagadás szirma, melyet az én Uram, Istenem engedett meg, hogy nektek felajánljam. Ez egy drága ajándék, ha összegyűjtitek, kinyitjátok a világ számára az új édenkert kapuit. Gyűjtsétek össze e szirmokat, hogy világító oszlopok lehessetek ebben a sötét világban.

Áldjon meg titeket a mi Megváltónk, aki hozzátok küldött, hogy átadjam ezt a tanítást nektek.”

Hirtelen a látomás eltűnt, majd megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki így szólt:

„Gyermekeim, gyűjtsétek össze, bármibe is kerül a szent önmegtagadás szirmát. Ha ezt figyelmen kívül hagyjátok, alig érhetitek el a tökéletességet. Mindennek a végén, megértitek majd, miért van oly nagy szükségem most a ti tökéletességetekre. Aki magához öleli e szirmot, azt folytonosan betöltöm az isteni Bölcsességgel, amely bölcsességet a világ soha nem fog adni. Ez a szirom lesz a „legtanulatlanabb”, de a legbölcsebb.

Így megáldalak titeket, amint magatokhoz ölelitek e szirmot, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen”

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén