okt 04

DÁTUM: 2000. január 4.

IDŐ: 14:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA

Látomásban, láttam egy gyönyörű, zöldellő legelőt lángokkal borítva, azonban még egy fűszál sem égett el rajta. Egy kis idő múlva, egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. A kereszt fölött az Örök Atyát láttam, akinek dicsősége betöltötte az egész képet. A kereszt lábánál pedig a mi Asszonyunkat láttam a fájdalomtól roskadozni. Mindeközben angyalok és szentek nyújtottak vigasztaló imát a haldokló Jézus Krisztusnak.

Miközben ezt a képet néztem, a Szűzanya felkelt, és közelebb jött hozzám. Egy felhő leszállt és befedte az egész helyet. Ekkor már csak a Szűzanya maradt a látomásban, aki töviskoronát tartott a kezében, s keservesen sírt. Ekkor így szóltam hozzá: „Anyám, miért sírsz? Tudom, hogy a bűneim miatt, ne sírj Édesanyám, ne sírj. Irgalmazz nekem, megígérem neked…” nem tudtam befejezni ígéretemet, mert ekkor így szólt a mi Asszonyunk:

„Fogadd ezt az ajándékot tőlem. Ezt a kedves ajándékot Fiamon keresztül a Mennyei Atyától kaptam. Ez az én mindenem. Ez értetek, s mindazokért van, akik Fiam Drága Vérét szeretik.” Ekkor egy töviskoronát adott nekem, s hozzátette: „Boldoggá teszi fiamat, ha látja, hogy valaki szereti ezt a koronát, s imádja az Ő haláltusát vívó életét. Örvendjetek gyermekeim, mert nagyon sok kegyelmet szereztem számotokra Fiamtól. Megígérte nekem: „Megáldok mindenkit, aki idejön, és senkit nem engedek elveszni közülük. Sok olyan apostolom van, aki most nincs itt jelen, de rengeteget szenvedett már értem. Ők is azok között vannak, akiket most megáldok.”

Fiam, tedd lehetővé, hogy szent Fiam apostolai terjeszthessék Drága Vérének ájtatosságát. Csak nagyon kevesen fognak erre a hívásra válaszolni. Szent Fiam kínszenvedése egyre növekszik, amikor a meghívottak hanyagságát látja. Fiam kínszenvedése megsebzi az én Szeplőtelen Szívemet. Ezért elmegyek, és kiválasztom én is saját apostolaimat, hogy terjesszék ezt az ájtatosságot. Kiválasztottalak hát téged, és azokat, akik hajlandóak a munkálkodásra. Sokan vagytok az egész világban. Fiam, mindezt azért tettem, hogy megvigasztaljam Haláltusát vívó Fiamat, Jézus Krisztust. Gyermekeim, ne bátortalanodjatok el, amikor őket látjátok, bővelkedni fogtok kegyelmekben ti is.”

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén