okt 02

2001. JÚLIUS 2.

Látomásban egy kis szentet láttam, kezében rózsát tartva, egy felhőben közénk jönni. Közelünkbe érve így szólt:

„Ó, mily boldog ez a nemzedék! Mily áldottak azok, akik ebben az időben élnek! Örvendjetek, Sion gyermekei! Ó, te, akinek megadatott, hogy világosságot láss ebben a sötét világban, örvendezz! Az áldás, a szeretet és irgalom, melyet a Menny megnyitott előttetek, oly nagy! Még egy nemzedék sem látott ezelőtt ily nagy áldást. Még egy nemzedék sem tapasztalhatott ehhez fogható szeretetet. Bizony mondom nektek, még egy nemzedék sem kapott ennyi irgalmat az Istentől! Vajon lehetséges olyan nemzedéket látni, mely nagyobb kegyelmet kap annál, melyet ez az élő nemzedék kap? Lássátok hát, hogy az Úr mindnyájatokat a tökéletességre hív meg. A Mennyország kapuja nyitva áll előttetek. Valóban az Örök Atya szeretett Fiának gyermekei vagytok. Ó barátaim, ne hagyjátok figyelmen kívül ezt a drága virágszirmot. Mikor a földön éltem én is összegyűjtöttem mindet, hogy elérjem az örökké tartó tisztaság állapotát. Tessék, ez a szerető szirom, soha nem fog elhervadni.

Tekintsetek most egy másik sziromra, amit a mi szerető Mesterünk engedett meg, hogy nektek adjam. Ó barátaim, fogadjátok el tőlem a jóság szirmát. Ő azt akarja, hogy jók legyetek, s jót tegyetek. A világ összetapossa ezt a szent szirmot, de ti, barátaim, fogadjátok szeretettel a jóság szirmát. Ez a Tökéletes Tisztaság Rózsájának másik szirma. Legyetek jók! Had lássa a világ mindig a ti jóságotokat! Barátaim, a szárazság órájában, had lássa a világ a ti jóságotokat. Az elpártolás és cserbenhagyás órájában, had lássa a világ a ti jóságotokat. Mikor lelkileg szomjaztok, had lássa a világ a ti jóságotokat. A kísértések idején, hogy megcsaljátok egymást, had lássa a világ a ti jóságotokat. A kísértések idején, hogy a testiség bűnébe essetek, had lássa a világ a ti jóságotokat. A kísértések idején, hogy egymást utáljátok, had lássa a világ a ti jóságotokat. A kísértések idején, hogy kétségbe essetek, had lássa a világ a ti jóságotokat. Barátaim, bizony mondom nektek, a kísértések idején, hogy bármilyen bűnt elkövessetek, had lássa a világ a ti jóságotokat. A ti jóságotok testesüljön meg a rejtett és a véres világban egyaránt. Legyetek jók! Had lássa a világ a ti jóságotokat és dicsőítsétek meg az Atyát a Mennyben!

Ó, a Szeretett gyermekei, gyűjtsétek össze ezt a virágszirmot. Ez a Tökéletes Tisztaság Rózsájának a szirma. Ezzel a szirommal, a Haláltusát vívó Mester szerettei az egész világ figyelmét felhívják az ő Mesterük Dicsőséges Uralmára. Azon az örvendetes napon, boldogan látom majd kezeitekben a győzelem jeléül ezt a Rózsát. A mi szeretett Mesterünk áldjon meg titeket, most távozom tőletek.”

A látomás hirtelen eltűnt, majd a Haláltusát vívó Jézus Krisztus jelent meg, aki így szólt:

„Gyermekeim, hallottátok, gyűjtsétek össze ezeket a szirmokat. a jóság és a kedvesség szirmait, s ezáltal növekedtek majd lélekben, a tökéletességhez vezető úton. Így hát megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen”

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén