okt 05

1995. július 5.

„Barnabás vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem!” Ez a hang oly szelíd és könyörgő volt… Megfordultam, de senkit nem láttam magam körül. A hang így folytatta: „Barnabás vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem; én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus.” Majd ismét csend lett. Észrevettem, hogy a szobában, ahol tartózkodtam, hirtelen csend és nyugalom lett. Úgy tűnt számomra, mintha az egész világban megszűnt volna mindennemű mozgás, akkora volt a csend, hogy bárki meghallhatta volna egy elejtett gombostű hangját. Ebben a hangtalan pillanatban egyszer csak meghallottam egy kórus hangját, akik a Drága Vérről énekeltek, és ezekkel a szavakkal imádkoztak: „Jézus Krisztus Legdrágább Vére ments meg minket és az egész világot.” Végül a hang így szólt: „Megáldalak fiam!” Majd hirtelen minden tovaszállt.

               1996. július 5.

„Barnabás, én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, vigasztalj meg Engem, imádd az én Drága Vérem! Szenteld az életedet az én Drága Véremnek, és engesztelj kitartóan az én Vérem ellen elkövetett bűnökért.” Kezembe adta a Rózsafüzért majd így szólt: „Ez a Szent Vérem Rózsafüzére. Imádkozd, és ismertesd meg az egész világgal!” Elfogadtam, majd így válaszoltam: „Imádás legyen a Te Drága Vérednek!” Így folytatta: „Ezen a Rózsafüzéren keresztül megújítom a föld színét, és minden embert magamhoz vonzok, hogy elismerjék Megváltásuk Árát. Megújítom az Egyházat is, hogy a nekem szentelt Áldozat tiszta és méltó maradjon a Mennyei Oltárom elé szállni. Ígérem, hogy aki ezt a rózsafüzért imádkozza, az ördögi támadásoktól megvédem. 5 érzékszervét egészségben megőrzőm. A hirtelen haláltól megóvom. Halála előtt 12 órával inni fogja Szent Véremet és enni fogja Szent Testemet. Halála előtt 24 órával megmutatom neki 5 Szent Sebemet, hogy ez által mély bűnbánatot érezzen bűnei fölött és teljesen tudatában legyen azoknak. Aki e rózsafüzért kilencedként végzi, megkapja, amit kér, imái meghallgatásra találnak. Sok csodát fogok művelni e rózsafüzér által. Lerombolok általa minden titkos (Isten ellenes) társaságot és irgalmammal sok lelket szabadítok ki a fogságból. Sok lelket szabadítok ki a tisztítótűzből. Megtanítom utamat annak, aki e rózsafüzér által tiszteli Szent Véremet. Irgalmas leszek azokhoz, akik irgalmasak Szent Sebeimhez és Véremhez. Mindazok, akik e rózsafüzér imát másokkal megismertetik, 4 év búcsút nyernek. Én, a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki mindezeket megígértem enyéimnek, Szent Vérembe merítem ezt a Rózsafüzért. Barnabás, ha hűségesen végzed ezt az ájtatosságot, sokat fogsz szenvedni Velem, mert ez az út a kietlen, sivatagi út, száraz és rögös. Ezen az úton Én foglak elvezetni téged, és minden embert, aki válaszol Szeretetem Hívására az Ígéret Földjére. Ismét megígérem, hogy megújítom a föld színét az én kicsinyeimen keresztül. S, mikor mindnyájan egyek lesztek Bennem, elérkezik az én Dicsőségem Uralma.”

„Uram, megkérdezhetem, hogy miért 12x imádkozunk a kis szemekre, és 1 Miatyánkot, 1 Üdvözlégyet a nagyszemekre? Ha az emberek megkérdezik tőlem, mit válaszoljak?” „Fiam, ez az Ájtatosság (Szent Vér tisztelet) a Körülmetélésem napjától kezdve létezik az Anyaszentegyházban. Édesanyám volt az első, aki imádta az én Drága Vérem, bűnbánati könnyeket hullajtva, mikor látta az ő Egyszülöttét vérét ontani az emberiségért. De amint látod, ez a kor elfelejtkezett az ő megváltásuk Áráról. Ezért ma neked és minden embernek adom ezt a Rózsafüzért, hogy imádjátok a Drága Vérem, Megváltásotok Árát. Ébredjen föl ez az ájtatosság és siettesse eljövetelét az Én Dicsőségem Uralmának itt a földön! Barnabás, minden kis szem Izrael 12 törzsét képviseli. Miközben ismétlitek a fohászokat, az én Drága Vérem kiárad a földre egész Izrael megtéréséért, amin az egész világot értem. A rózsafüzér alatt, mikor a Miatyánkot és az Üdvözlégyet mondjátok, tisztelitek a Haláltusát vívó Fiú és a Fájdalmas Anya Szívének misztikus Sebeit, Fájdalmait és Drága Vérét. Biztosítalak titeket, hogy sok seb ezáltal begyógyul. Engem és Édesanyámat megvigasztaltok ezzel. A Mennyei Atya irgalma megsokszorozódik, a Szentlélek felettetek megpihen, az én Drága Vérem kiárad, hogy megmentsen. A piros színű szemek jelképezik az én Drága Véremet, a fehér színűek pedig a Vizet, mely a Szent Oldalamból tör elő, hogy lemossa a bűneiteket. Emlékezz, hogy én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki nagyon szeret téged. Fogadd áldásomat! Megáldalak téged az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen”

               2015. július 6.

„Dicsérd az Urat Jeruzsálem! Zengj himnuszt a Királynak, ó Sion gyermeke! Győzött az oroszlán Júda törzséből! Hirdesd az Ő győzelmét néped között és szerte a világban. Cecília vagyok, Isten kis szolgáló leánya. Ó világ, mi tudja lemosni rólad a romlottság és a bűn szennyét? Talán a bakok vagy bikák vére? Vagy a kutyáké, esetleg a kecskéké? Bizony mondom nektek, hogy nem. Ezek vérét Ábrahám az áldozati oltárra hintette. Mózes megkente vérrel az ajtófélfákat és a szövetség tábláit is. Emellett azonban az emberek állatok vérében fürödve reménykedtek tisztulásukban, azonban mégis tisztátalanok maradtak. Ó világ nemzetei, hol van a ti reményetek? Ki ad számotokra egyszer s mindenkorra tökéletes tisztaságot adó megtisztulást?

Hála Sion leányának, aki megtartotta az Úrnak tett fogadalmát. Ó erőteljes „legyen”, amely megolvasztotta az Urad s Jegyesed szívét! A Szeplőtelen Szűzben az isteni és az emberi eljegyezte egymást. Az emberi eggyé vált az istenivel. A tökéletlen tökéletessé vált. Igen, a bárány tökéletes rendben született, hogy elhozza az üdvösséget a romlott nemzetek számára. Mint az áldozati bárányt, úgy ölték le Őt is, hogy kiengesztelje a világ bűnét. Drága Vérét mind egy cseppig kiontotta és meghalt a mi bűneinkért. Ó imádjuk hát a Vért, mely megváltotta a világot. Ó tökéletes tisztító, lemostad a mi bűneinket és szabaddá tettél minket. Imádlak Téged ó Krisztus Drága Véredért, mely lemosta a világ bűnét.

Ó Sion, mily áldott vagy, hogy a Bárány Vére tisztított meg! Ragyogsz, mint a nap. Mily szerencsések a gyermekek benned, ők az Isten gyermekei. Az Úr az ő Istenük. Ők az Ő népe. Legyen áldott az Úr neve!

Barnabás, ó mily áldottak a nemzetek, akik felajánlják magukat a Bárány Vérének! A győzelem és a szabadság biztosítva lesz számukra. Szentségben és imádásban dicsérni és dicsőíteni fogják a Bárányt az áldozat új oltárán. A bölcsesség engedelmes Isten akaratának. Ó az élő Isten barátai, legyetek részesei ennek a győzelemnek! Dolgozzatok ezért a győzelemért, tartsatok ki ezért a győzelemért! A világban, amelyben éltek, küzdelem nélkül semmilyen jó nem jön könnyen. A küzdelem és a szenvedés a trónhoz vezető lépcsőfokok részei. A fájdalom az a virág, amely a lépcsőfokokat szőnyegként borítja. Kitartásotok megnyeri számotokra a győzelmet.

Maradjatok meg Krisztus szeretetében!”

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén