okt 06

DÁTUM: 2000. január 6.

IDŐ: 14:00

HELYSZÍN: LOURDESI KÉPOLNA, IMEZI OWA

Engesztelő imáink közben, látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. A kereszt lábánál, a mi Asszonyunk, a Drága Vér Királynője keservesen sírt, s imádkozott engesztelésül a világ bűneiért. Miközben őt néztem egy felhő befedte az egész helyet. A felhőben megjelentek angyalok és szentek a kereszt fölött, akik vigasztalták a Haláltusát vívó Jézus Krisztust. Egy kis idő elteltével, a Szűzanya felállt a kereszt alól, és közelebb jött hozzánk, s így szólt:

„Gyermekeim, azért jöttem, hogy megosszam veletek a Fiam iránt, és irántatok érzett szeretetemet. Sokan közületek nem értik, hogy mekkora kegyelmeket kaptatok tegnap este Szent Mihály arkangyaltól, pedig valóban nagy kegyelemről van szó. Gyermekeim, szívetek zárva volt, hogy megérthessétek a szeretet rendkívüli meghívását. Habár nyitott szemmel jártatok, mégsem láttatok. De ti most már képesek vagytok érteni a meghívás jelentőségét, így töltsön el titeket teljesen az öröm. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Anyja, aki véres könnyein keresztül szerezte meg nektek ezeket a kegyelmeket.

Gyermekeim, könnyekkel telve könyörgöm hozzátok, hogy tartsátok távol a gonosz minden tulajdonától testeteket, hisz az a Szentlélek temploma. Őrizzétek meg testeteket természetesnek és szentnek. Emlékezzetek rá gyermekeim, hogy testetek nem a sajátotok, hanem kedves Jegyesemé. Ő azt akarja, hogy uralkodjatok testi vágyaitokon, és tisztuljatok meg. Nézzétek Haláltusát vívó Fiam sebektől és vértől eltorzult testét. Milyen erőfeszítéseket tesztek, hogy megvigasztaljátok Őt? Őrizzétek meg szentnek testeteket. Gyermekeim, miket nem vagytok hajlandóak feladni, hogy cserébe az örökélet birtokába jussatok? A gonosz termékeit? Hallgassatok Édesanyátokra, őrizzétek meg magatokat szentnek, hogy az utolsó napon, testetek feltámadjon az örökéletre.

Fogadjátok áldásom. Szeplőtelen Szívem Sebeiből áradó kegyelem töltsön el titeket. Növelje bennetek a szeretetet a Haláltusát Vívó Jézus Krisztus iránt. Véres könnyeim szerezzék meg nektek a szentség és a hit békéjét. Elrejtelek titeket Szeplőtelen Szívembe. Irgalmazzatok Jézusnak. Megáldalak titeket!”

A látomás hirtelen eltűnt.

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén