máj 05

2001. JÚLIUS 5.

Látomásban egy szentet láttam felénk közelíteni, kezében egy keresztet és egy rózsát tartott. Öt kerub kísérte, s énekelve ereszkedtek le a felhőben. Amint hozzánk értek a szent így szólt:

„Én vagyok Assisi Szent Ferenc. Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a békesség drága szirmát. Mielőtt megmutatnám nektek ezt a drága szirmot, nyissátok meg szíveteket, hogy megérthessétek, milyen óriási kegyelmet kaptok. Mily boldogok azok, akik megragadják a Tökéletes Tisztaság Rózsáját, soha nem sajnálkoznak majd napjaik felett. Áldottak azok a kezek, amelyek megfoghatják a Tökéletes Tisztaság Szent Rózsáját. De ó, mily bánat azoknak, akik visszautasítják ezt a Rózsát, ők azok, akik nem értik és nem akarják megérteni, nem keresik, hanem eltaszítják maguktól a tökéletes Tisztaság drága Rózsáját. Bánkódni fognak majd mulasztásaik felett, azokban a napokban, mikor mindent felfednek.

Örvendjetek Sion gyermekei, akiknek megadattatott a lehetőség és a kegyelem, hogy megkaphassák e szent Rózsát. Örvendjetek mind, akiket a Mester szeret. Ti vagytok a legszerencsésebb nemzedék. Azoknak, akik elvesznek, nem lehet kifogásuk. Hatalmas mennyei ajándékot kaptatok. Ez az a Rózsa, mellyel a szentek üdvözlik a világot hátrahagyóakat, s most ez egy ajándék a halandó embereknek és a bűnös világnak. Isten kicsiny gyermekei, a legnagyobb kegyelmet ajánlották nektek. Ne tékozoljátok el, ez egy drága ajándék! Akik elszalasztják, nagyon sokat veszítenek miatta. De azok, akik megkapják, rengeteget nyernek majd vele.

Azért jöttem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának békesség szirmát. Ez az a szirom, aminek a világ jócskán híján van, melyet igen gyűlöl, s elhanyagol. S mivel a világ elhanyagolja e szent szirmot, nem is fogják élvezni a békét. Barátaim, arra kaptatok meghívást, hogy elvessétek a békesség magvát, azért hogy a végén begyűjthessétek azt a magatok és a világ számára. Lássátok, hogy milyen sokan vannak a csalódottak, reményvesztettek, elkeseredettek, mert bűneik miatt csalódtak a világban, vagy, mert elveszítették vagyonukat, amelyben bíztak, vagy, mert elvesztették szeretteiket. Az ilyen embereknek vessétek el a remény magvait, s majd a megbékélés szirmait arathatják le és megvigasztalódnak. Ahol kétely van, ott vessétek el a hit magvát, s amikor a mag beérik, a világ begyűjtheti majd a békesség szirmait. Ahol sötétség van, ott vessetek fényt, a világosság biztosan békét terem. Ahol jogtalanság és károkozás van, ott vessétek el a megbocsátás magját, a megbocsátás növeli a béke megteremtését.

Isten kicsiny gyermekei, menjetek. Ismét mondom, menjetek. Azzal a paranccsal küldelek titeket, amivel a Mester engem küldött: „Menjetek és ültessétek el a szeretet palántáját, ott ahol gyűlölködés van, ültessetek reményt a csüggedés és elkeseredés mezején, örömet a szomorúság földjén, hitet a kételyek területén, világosságot a sötétség földjén, és megbocsátást a békétlenség területein. Ezek a magok termik meg majd a békesség szent szirmait. E szent illaton keresztül az erőszakos világ megtisztul majd.

Isten kicsiny gyermekei, ne vigaszt keressetek, azáltal, hogy összegyűjtitek ezeket a szirmokat, hanem törekedjetek arra, hogy vidám arccal nyeljétek el a fájdalmakat, s ne megértést keressetek, miközben a békesség magvát vetitek el. Inkább ti törekedjetek arra, hogy másokat megértsetek. Bírjátok ki a fájdalmakat és a bánatot, amelyet a mások megértése közben átéltek. Sokat kell elhagynotok, hogy sokat nyerhessetek. Meg kell bocsátanotok, hogy ti is bocsánatot nyerhessetek. Bizony mondom nektek, hogy meg kell halnotok a békéért, hogy a Tökéletes Tisztaság Rózsájának békesség szirmával köszönthessenek a Béke Királyságában.

Isten gyermekei, miután összegyűjtöttétek ezeket a szirmokat, úgy fogtok tovább növekedni, mint Isten békéjének eszközei a világban.

Áldjon meg titeket, Aki nagyon szeret benneteket, s elküldött engem, hogy felajánljam nektek a Tökéletes Tisztaság Rózsájának szirmát. Most távozom tőletek.”

A látomás hirtelen eltűnt, s megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, s így szólt:

„Gyermekeim, gyűjtsétek össze a békesség magjait, és vessétek el azokat úgy, ahogyan tanultátok. A bölcsek engedelmeskednek majd, de a balgák azt kérdezik, hogy miért. A balgák csak egy példabeszédnek tekintik ezt a tanítást, de a bölcsek megfogadják olyan formában, ahogyan kapták. Ez a tanítás a kicsinyeknek szól. A Mennyország tudása, s bölcsessége távol van a büszkéktől és gazdagoktól. Legyetek alázatosak, és lélekben szegények, hogy birtokba kaphassátok a földet. Megáldalak hát titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen”

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén