jún 24

IMA

Kategória: Barnabas      Címkék: Nincs hozzászólás »

  2000. március 24.

„Fiam, azért jöttem, hogy beszéljek nektek arról, amikor Péter megtagadott Engem, s hogy ez a tagadás, hogyan van jelen manapság az Én választottaim között. Fiam, nagyon sokan már megtagadtak Engem. Nagyon sokan ebben a pillanatban is megtagadnak Engem. Bizony mondom neked, még nagyon sokan meg fognak tagadni Engem, és azt mondják majd, hogy nem ismernek Engem. Csak nagyon kevesen harcolnak, hogy kiálljanak mellettem. Fiam, amikor megjövendöltem Péternek az eljövendő megpróbáltatásokat, Péter rögtön állította, hogy ha kell, még a halálba is Velem jön. Nem kért kegyelmeket, még akkor sem, amikor a Gecemáni kertbe hívtam imádkozni. Sürgettem őket, hogy imádkozzanak, azért, hogy a hitük meg ne inogjon, és el ne vesszen, de ők még 1 órát sem tudtak imádkozni Velem. Most megjövendölöm nektek is az előttetek álló kemény megpróbáltatásokat. De hányan lesznek majd, akik később bűnbánat könnyeit hullatva összetörnek, mint Péter? Fiam, pontosan éjfél volt, mikor a főpap szolgálói látták Pétert a tűz körül ülni, mert az Én szeretetem tüze kialudt az ő szívében, a többiekkel ült és melegedett az ellenségem tüzével. A belső tűz kialudt és ő a külső vigasztaláshoz és fényhez járult. Akkor egy szolgálólány ezt kérdezte tőle: Nem de te is annak a tanítványai közül vagy? Aztán közelebb ment hozzá, még jobban megfigyelte őt, és kijelentette: Te az Ő követője vagy! Péter először így tagadta: Nem vagyok, nem ismerem őt! Asszony nem ismerem őt és nem értem, mit beszélsz! Emlékeztek, hogy nem sokkal ezelőtt Péter így szólt: Akkor sem tagadlak meg, ha mindenki ellenem szól! Követlek téged, még az életem árán is! Most hogy lehet Péter, hogy a te bátorságod egy szolgálólány kérdésére eltűnt. Nem a római kormányzó hallgatott ki téged, nem a zsidó főpap tett föl neked kérdéseket, nem a katonák bántalmaztak téged. Nem tudtad, hogy hogyan válaszolj egy egyszerű szolgálólánynak. Fiam, Péter így tagadott meg először. Pénteken pontban 3 órakor még mindig a tűz mellett ült azokkal, akik ott összegyűltek, s megkérdezték tőle: Nemde te is annak a tanítványai közül való vagy? Tagadva azt mondta, nem vagyok. De egy másik közülük mélyen a szemébe nézve azt mondta, kétség nem férhet hozzá te is egy vagy közülük. Péter így válaszolt: Hagyjatok békén, nem vagyok közülük való! Fogadkozott és esküdözött, hogy nem ismer Engem. Egy órával később, pontban 4 órakor harmadjára is megtagadott Engem, még nagyobb esküt tett: Nem csak hogy nem ismer, de soha nem is beszélt Velem! Gyermekem, ne feledd, hogy Péter az apostolaim feje. Egyike azoknak, akik tanúi voltak színeváltozásomnak. Ő az egyetlen, aki megvallott Engem az Élő Isten Fiának. Hallotta az élet igéjét, és egész életemen át követett Engem. Velem evett és ivott. Most mégis megtagadott Engem, mert nem kérte a kegyelmet, hogy kiállja a megpróbáltatásokat. Gyermekeim, könyörgök nektek, jöjjetek mindannyian és virrasszatok velem minden csütörtök éjjel péntekre virradóan. Jöjjetek velem a Gecemáni kertbe, jöjjetek és kérjétek a kitartás és a hit kegyelmét. Veletek vagyok a Gecemáni kertben, hogy segítsek nektek. Aki ebben a virrasztásban kitart, nem lesz olyan botrányos módon áruló, mint Péter. Még ha meg is tagad Engem, Én eljuttatom neki a megbocsátás kegyelmét. Felismeri, és mélyen megbánja a bűnét és bocsánatot fog miatta kérni. Nem utasítom őt vissza. Amikor a gonoszság napjai elérkeznek, a megtért bűnösök is ugyanazt a kegyelmet kapják, mint akik nem estek el.  Maradjatok távol a bűnre vezető alkalmaktól! Ha nem akartok elbukni, fussatok a Gecemáni kertbe. Hallgassatok rám, Én vagyok a haláltusát vívó Mesteretek, aki szeret titeket, békesség legyen veletek, megáldalak titeket!

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén