dec 25

Kategória: Barnabas      Címkék: Nincs hozzászólás »

1997. június 25.

Látomásban, láttam a feltámadt Jézus Krisztus erejét, hatalmas fényesség világította meg a sírhelyét eltorlaszoló kősziklát, ami ezután megnyílt. Jézus Krisztus feltámadva a halálból, nagy hatalommal felment a Mennybe, s mikor az égbe emelkedett hatalmas zörej hallatszott. Megremegett a felhő, majd megjelent benne a Szent Arca, s így szólt:

„Gyermekeim, amint láttátok a feltámadás fénye ragyog majd rátok Uratok dicsőséges napján! Azon a napon, küzdve a végsőkig, megnyeritek majd a harcot, s megkapjátok dicsőséges koronátokat, ami ott fenn vár rátok. Ezért mondom nektek, szeretett gyermekeim, hogy hittel kövessétek a kálvária útját. Én legyőztem a világot! Cselekedjetek úgy, mint én, és győzzétek le a világot!

Hamarosan elérkezik a nagy hónap, a hónap, mely Drága Véremnek van szentelve. Az elkövetkezendő években, ebben a hónapban emberek sokasága fogja különlegesen is imádni Drága Véremet. Ez a hónap a megváltás hava, a nagy áldozat hava! Nemzedékek jönnek majd, hogy felajánlják a Szeplőtelen Báránynak az imádás és tisztelet nagy áldozatát, én pedig megnyitom a Mennyország kapuját és véremnek óceánját árasztom a földre. A betegek meggyógyulnak, a foglyok kiszabadulnak, és megszámlálhatatlan csodát viszek véghez a földön.

Gyermekeim, készüljetek fel erre a hónapra! Tegyétek naggyá! Kövessétek utasításomat! „Zarándokutatoknak” 3 fontos állomása lesz; egy kilenced, egy tríduum (3 napos ájtatosság), és egy tizenketted (12 napos ájtatosság). A kilencedet július 1-jén kezdjétek. Ez a kilenced egy világméretű figyelmeztetés és jelzés lesz, s egy meghívás egy új életre. Azokban a napokban én meglátogatlak titeket.

A tríduumot július 13-tól 15-ig tartsátok, Édesanyám majd meglátogat titeket az első és harmadik napon. A második napon Legdrágább Vérem apostolát, Szent Mihály arkangyalt küldöm el hozzátok.

Az utolsó tizenketted nagy erejű lesz. Legdrágább Véremről sok tanítást adok majd a világnak. Ezt július 20. és 31. között tartsátok meg. Az utolsó nap lesz a legfontosabb napja a hónapnak. Lelkiekben hatalmas dolgok fognak történni a világgal, s fizikailag is nagy örömben részesülhet a világ. Azon a napon én felruházlak majd, s neked adom Lelkem zálogát. Végső Pecsétem jelöli meg szívedet.

Ezekben a napokban, mindnyájan készen álltok majd arra, hogy ellenálljatok az ellenség támadásainak. Ó, mily boldogok lesznek azok, akik teljesen részt vesznek ennek a hónapnak az ájtatosságaiban. Kezdjétek a kilencedet szentségkitétellel, majd hívjátok meg a Szentlelket egy énekkel, és vigasztaljatok meg Engem az engesztelő, vigaszt nyújtó imákkal. Imádjatok Engem a szentségimádó imákkal. Imádkozzátok az engesztelő imákat énekekkel. Imádkozzátok a Rózsafüzért, és Drága Vérem rózsafüzérét is. Gyermekeim, imádkozzatok nagy buzgalommal. Majd ajánljatok fel Drága Vérem tiszteletére szentmisét.

Gyermekeim, ez a hónap (július) Mesteretek halálának pillanatától nagy jelentőséggel bíró, tegyétek hát ti is naggyá. Örvendezni fogtok, ha megteszitek kérésemet.

Megáldalak titeket!”

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén