jan 07

  2013. július 7.

„Békesség veletek! Gyermekeim, örömmel fogadlak titeket az én békémben, jöjjetek közel hozzám. Jöjjetek és fogadjátok áldásomat. Gyermekeim, a ti áldozataitok megdicsőítenek engem.

Gyermekeim, megbízlak és felhatalmazlak benneteket, hogy tanítvánnyá tegyetek minden népet. Arra hívlak titeket, hogy gyűjtsétek össze örökségemet. A világ minden részére küldelek benneteket, az én vigasztalóim már várnak rátok. Menjetek és tápláljátok őket az én igéim reményével, szeretetével, és békéjével. Legyetek kicsik, egyszerűek és szentek. Tápláljátok gyermekeimet, szeressétek őket, viseljétek gondjukat. Mindenkinek mindene legyetek. Engedjétek, hogy a világ eltiporjon titeket. Engedjétek meg magatoknak, hogy megtöressetek és megtisztítottak legyetek az én kedvemért és a ti tökéletességetekért. Az alázatosság és a szeretet ereje árnyékoljon be titeket. Gyermekeim, ez az apostolaim jele. Az alázatosságban van a ti győzelmetek. A szeretet által uraljátok majd a világot. A szeretet nyelve vezérel és mozgat majd mindent. Beszéljék hát mindig az én apostolaim ezt a nyelvet.

Küldetésetekben mindig lesznek majd nehéz idők. Legyetek türelmesek és dolgozzatok szeretettel. Kövessétek mindig az Isteni Akaratot, s legyetek boldogok benne. Az én Akaratomban található a ti békétek. Az én Akaratomban van a ti nyugalmatok. Magam köré gyűjtöm nyájamat engedelmességetek által, amikor teljesen meghajoltok az Isteni Akarat előtt.

Barnabás, legyél erős és bátor az evangelizációban. Öleled magadhoz az én szent Akaratomat, és ajánld fel áldozatul nekem a saját akaratodat. Szent keresztem jele adja meg nektek a reményt, az üdvösséget és a békét. Gyermekeim, ne féljetek! Mindig veletek vagyok! Legyetek kicsinyek! Örüljetek és legyetek erősek.

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.”

               2002. július 31.

Látomásban láttam a Dicsőséges Krisztust megszámlálhatatlan angyal kíséretében, egy felhőben közénk ereszkedni. Egy kis idő elteltével a felhő befedte az egész helyet, s megjelent benne a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca, s csendesen így szólt:

„Áldottak mindazok, akik leborulnak oltárom előtt, hogy engeszteljenek a világ bűneiért, nagy lesz jutalmuk! Megáldalak titeket igaz szerelmeim, Szívem nagy jutalomban részesít majd titeket. + Megáldalak titeket, a Szent Kereszt igaz barátait és szeretőit, tiétek az igaz boldogság. + Megáldalak titeket, kereszthordozókat, valódi pihenés és nyugalom vár rátok. + Megáldalak mindnyájatokat, szerelmeim. +

Örömmel tölt el, hogy megláthatom majd köztetek az én eljövendő dicsőséges uralmam kinyilvánulását. Oh, mily szerencsések a kicsinyek, övék lesz majd ez az ország. Gyermekeim, úgy tetszik az Örök Bölcsességnek, hogy megalázza a gőgösöket, és felmagasztalja az alázatosokat. Ő, aki a semmiből teremtett meg mindent, úgy határozott, hogy elhozza az Ő királyságát a földre a legkisebbeken, legelhanyagoltabbakon és legtudatlanabbakon keresztül. Izrael leggyengébb fia vezeti majd őket a harcban a győzelemre.

Tervemet a kicsinyekkel ismertettem meg, s ők növekedni fognak majd az én bölcsességemben, s rajtuk keresztül akaratom elterjed világszerte, s meghozza uralmamat.

Áldottak, akik felismerik a végtelen bölcsességet a csend misztériumában, a gyengeség erejében, és az alázatosság hatalmában! Meglátják majd Isten rejtett tervét, s dicsőítik majd az Úr nevét!

Fogadjátok áldásomat! Megáldok mindenkit a hit különleges kegyelmével, aki oltárom elé térdel, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében! Ámen”

Szólj hozzá!


XHTML: Az alábbi tag-ek használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.

Afrikai látnokokat követvén