dec 01

A következő évben Isten további kinyilatkoztatást és imát adott az Antikrisztus és a mögötte álló jól kiépített szervezetek ellen, amelyek a lelkeket támadják, és megjelölni készülnek a vadállat szám (666) által. Jézus 1997. január 1-jén felkereste Barnabást, és ezt mondta: „Keserűen sírok Egyházam miatt. Barnabás imádkozz erősebben, kitartóbban Egyházamért. A reménytelenség, a háborúk és az […]

nov 29

„Gyermekeim! Ez a rózsafüzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot.” (Szűzanya szavai I997.jan.29.)   Az Úr Jézus Szent Vérének litániája Uram, irgalmazz!                                   (Hívek megismétlik)   Krisztus, kegyelmezz!   Uram, irgalmazz!   Krisztus, hallgass minket!   Krisztus, hallgass meg minket!   Mennyei Atyaisten!                              Irgalmazz nekünk’   Megváltó Fiúisten!   Szentlélek Úristen! […]

nov 28

„Ti engem elhagytatok és saját utatokon indultatok el, mert nem az én haláltusámat szemléltétek. Irgalmazzatok nekem, mivel szeretlek titeket. Saját személyemet nyilatkoztatom ki nektek. Imádkozzatok és virrasszatok minden csütörtök éjjel péntekre virradóan, 23-03 óráig. Én elnevezem ezen imaórát Gecemáni Óráknak. Vigasztaljatok meg engem és imádkozzatok hozzám ezekben az órákban.             Barnabás üzenteket kapott az Élő […]

nov 25

1997. június 25. Látomásban, láttam a feltámadt Jézus Krisztus erejét, hatalmas fényesség világította meg a sírhelyét eltorlaszoló kősziklát, ami ezután megnyílt. Jézus Krisztus feltámadva a halálból, nagy hatalommal felment a Mennybe, s mikor az égbe emelkedett hatalmas zörej hallatszott. Megremegett a felhő, majd megjelent benne a Szent Arca, s így szólt: „Gyermekeim, amint láttátok a […]

nov 15

Az Úr Jézus nyilatkoztatta ki Nwoye Barnabásnak Nigériában/Afrikában 1996-1997-ben e szavakkal: „Fiam, fogadd ezt a rózsafüzért és mutasd be a világnak. Imádkozza minden ember az Én drága Vérem ellen elkövetett bűnök folytonos jóvátételeként…”   „E rózsafüzér imádkozásáért nagy csodákat fogok művelni.” (1997. március 15.) Keresztvetés †   Ima a Szentlélekhez   Jöjj el, Szentlélek Isten, […]

nov 08

„Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot!” „Gyermekeim! Hadd mondjam el nektek, hogyan kell imádkozni és mit kér tőletek az Ég. Szent Fiam mindig meghallgat benneteket. Azt kívánja, hogy szüntelen hallja imátokat. Ó, hűséges gyermekeim, szüntelen imádkozzatok ezt a fohászt — legalább 500-szor naponta.” (Szűzanyánk szavai 1997. február 8.)

Afrikai látnokokat követvén